Home » สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี » พิพิธภัณฑ์ » พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (Institute of Marine Science, Burapha University)
หรือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน” อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวบางแสน หรือสถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี ไม่ควรพลาด หากได้มีโอกาศแวะเวียนมาเยือนบางแสน ชลบุรี
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน แห่งนี้เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 30 ปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่จัดแสดงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล สิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำของไทย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนถึงชายหาดบางแสน มีเนื้อที่ 30 ไร่ ภายในแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ซึ่งมีสัตว์ทะเลนานาชนิดจัดแสดงไว้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ และห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล
1. สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เป็นส่วนที่จัดแสดงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำของไทย โดยหัวข้อต่างๆที่ให้ความรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 หัวข้อใหญ่ ได้แก่
1.สัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำขึ้นน้ำลง
2.ปลาในแนวปะการัง
3.การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต
4.สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ำเค็ม
5.ปลาเศรษฐกิจ
6.ปลารูปร่างแปลกและปลามีพิษ
7.ปลาที่อาศัยในมหาสมุทร

2. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล แบ่งการจัดแสดงนิทรรศการออกเป็น 2 ส่วน

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ส่วนแรก จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจทางด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวิทยาศาสตร์การประมง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน

ส่วนที่สอง จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล ระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล รวมทั้งความสำคัญของทะเลที่มีต่อมนุษย์

โชว์พิเศษ
สาธิตการดำน้ำให้อาหารปลา ตู้ปลาขนาดความจุ 1,000 ตัน ตื่นตาตื่นใจกับความน่ารักของปลาหมอทะเลในขณะที่ทานอาหารจากมือนักประดาน้ำ ที่ต้องป้อนอาหารให้ถึงปากปลาหมอทะเลที่มีน้ำหนักกว่า 100 กิโลกรัม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน-

วันเปิดทำการ  : เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.
อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชม
ราคาปกติ(รายบุคคล)
คนไทย
เด็ก  คนละ 30  บาท
ผู้ใหญ่ คนละ 60  บาท
ชาวต่างชาติ
เด็ก  คนละ  100  บาท
ผู้ใหญ่ คนละ  180 บาท
สอบถามรายละเอียดการเข้าชม
งานประชาสัมพันธ์ โทร (038) 391671-3 ต่อ 184,126 ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
เว็บไซต์ www.bims.buu.ac.th
อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนถึงชายหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ : ราคาและข้อมูลต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับสถานที่อีกครั้งก่อนเดินทาง

ขอบคุณข้อมูลจาก www.saensukcity.com
ขอบคุณรูปภาพจาก www.aquariumthailand.com,www.saensukcity.com

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Thai -> English…
    • Create a new word list…
  • Copy

Check Also

เขาสามมุข บางแสน

เขาสามมุข

เขาสามมุขสัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัดชลบุรี เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ อยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านอ่างศิลา และหาดบางแสน เชิงเขาเป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่เขาสามมุข ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *