Home » ข้อมูลจังหวัดชลบุรี

ข้อมูลจังหวัดชลบุรี


ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย

เกี่ยวกับจังหวัดชลบุรี

แผนที่จังหวัดชลบุรี
แผนที่จังหวัดชลบุรี

ชลบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก อยู่ติดกับอ่าวไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง จังหวัดชลบุรีถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจทั้งด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

ตราประจำจังหวัด ชลบุรี

รูปภูเขาอยู่ริมทะเล

ตราจังหวัดชลบุรีทะเล หมายถึงความเป็นเมืองชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์
ภูเขา หมายถึงเขาสามมุข อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สามมุขอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพของชาวชลบุรี ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งต่างมีความเชื่อตรงกันว่า ศาลเจ้าแม่สามมุขสามารถดลบันดาลให้ความคุ้มครองผู้ที่มาเคารพกราบไหว้ให้พ้นจากภยันตรายต่างๆได้ โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชีพจับปลาในท้องทะเล เขาสามมุขจึงกลายเป็นปูชนียสถานและสัญลักษณ์สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาวชลบุรีมาโดยตลอด

ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัดชลบุรี

ประดู่ป่า

ประดู่ป่าประดู่ป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus macrocarpus Kurz พรรณไม้ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (Papilionoideae) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลดำแตกเป็นสะเก็ด แผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ มีดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน โดยลักษณะดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ กลีบดอกสีเหลืองอ่อน และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น เนื้อไม้ใช้ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน แก่นให้สีแดงคล้ำใช้ย้อมผ้า เปลือกให้น้ำฝาดชนิดหนึ่งใช้ย้อมผ้าได้ดี ใบผสมกับน้ำใช้สระผม และประโยชน์ในทางสมุนไพร คือ แก่นมีรสขมฝาดร้อน ใช้บำรุงโลหิต แก้กระษัย แก้คุดทะราด แก้ผื่นคัน และขับปัสสาวะพิการ

คำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี

ธงประจำจังหวัดชลบุรีธงประจำจังหวัดชลบุรี ธงพื้นสีแดง-เหลือง-แดง ตรงกลางเป็นรูปเขาสามมุขและทะเล

คำขวัญประจำจังหวัด ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
อักษรย่อจังหวัด ชบ.