พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ ริบลีส์ Ripley’s Believe It Or Not !! Museum

Haunted Adveture Ripley Pattaya

ริบลีส์ เวิล์ด ออฟ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โลกแห่งความบันเทิงแบบ 100 % เต็มใบ “A Place of 100% Fun” แหล่งสันทนาการที่มีชื่อเสียงของเมืองพัทยา สถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว และ สมาชิกทุกคนในครอบครัว

Read More »

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (Institute of Marine Science, Burapha University) หรือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ "พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน"

Read More »