Home » ตลาดนัด » ตลาดหนองมน บางแสน
ตลาดหนองมน บางแสน

ตลาดหนองมน บางแสน

ตลาดหนองมน บางแสน เป็นแหล่งรวมของกินของฝากจากเมืองชล ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดและแปรรูป เช่น ปลาเค็ม ปลาแห้ง กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ น้ำปลา อาหารท้องถิ่น เช่น ห่อหมก ทอดมัน แจงลอน และขนมหวานนานาชนิด เช่น ข้าวหลาม ขนมจาก ขนมไทยต่าง ๆ

อยู่ริมถนนสุขุมวิท ห่างจากทางแยกเข้าหาดบางแสนประมาณ 1 กิโลเมตร
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *